Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Čím se odlišujeme

Naše pracoviště nabízí komplexní péči - kardio - angio - diabetes

Poradenství pro pacienty po koronární angioplastice či srdečním bypassu

Na péči o naše klienty se na našem pracovišti v současné době podílí dva licencovaní intervenční kardiologové. Díky jejich specializaci a zkušenostem naše pracoviště tak nabízí specielní poradenství pro pacienty po aorto-koronárním bypassu, koronárních intervencích ( implantacích stentů). V případě potřeby zajístíme příslušnou péči na klinickém pracovišti. Naše pracoviště spolupracuje především s interní klinikou ve Zlíně, kardiochirurgií v Olomouci a Brně.

Návaznost na klinické pracoviště

Všichni lékaři se kromě ambulantní činnosti podílí určitou měrou i na klinické práci v nemocnicích. Toto odborné propojení klinické práce umožňuje optimalizovat péči o naše pacienty a zároveň udržet vysokou odbornou úroveň našeho pracoviště.

Cévní interna

Nabízíme komplexní pohled angiologa na vaše cévní onemocnění. Doporučíme optimální způsob léčby vašeho cévního onemocnění (např. angioplastika, cévní bypass). Provádíme ambulantní léčbu žilní trombosy. Pacienty s podezřením na hlubokou žilní trombosu vyšetříme v režimu statim, tedy okamžitě bez objednání. Provádíme pletysmografické vyšetření tepenného a žilního systému. U pacientů s chronickými i akutními otoky provedeme odborné vyšetření. Provádíme léčbu přístrojovou lymfodrenáží. Provádíme komplexní vyšetření křečových žil včetně sklerotizace.

Preventivní kardiologie

Většina srdečních a cévních onemocnění je důsledkem cévní aterosklerozy a tato také nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi. Cévní ateroskleroza vzniklá mimo jiné v důsledku nedostatku pohybu, obezity, kouření, vysoké hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Preventivní kardiologie postihuje všechny rizikové faktory, které se spolupodílí na vzniku tohoto zákeřného cévního onemocnění. Nabízíme poradenství pro redukci váhy, odvykání kouření. Nabízíme léčbu metabolického syndromu včetně počínajících forem cukrovky. Komplexně řešíme všechny zúčastněné rizikové faktory srdečních a cévních chorob.

Funkční diagnostika

Provádíme dvanáctisvodové ekg, bicyklovou ergometrii, ambulantní monitorování EKG a krevního tlaku ( Holtery ), provádíme test na nakloněné rovině (HUT test). Všechny neinvazivní vyšetřovací metody jsme nyní soustředili na našem novém pracovišti na Komenského náměstí v prvním patře.

Akutní kardiologie

Naše pracoviště není otevřené jen pro pacienty s chronickou bolestí na hrudníku, ale naopak vyšetříme bez zbytečných průtahů i pacienty s akutní bolestí na hrudníku a akutními koronárními syndromy. Tuto službu nabízíme kolegům a jejich pacientům především v rámci poliklinického pracoviště v Kroměříži. Na základě klinického vyšetření, stratifikace celkového rizika pacienta , a to včetně biochemického vyšetření, provedeme rychle diferenciální diagnózu a zajistíme případný transport pacienta na příslušné pracoviště případně navrhneme léčbu. Máme k dispozici monitorovací systém, který dohlíží na všechny důležité vitální funkce pacienta a jsme připraveni u pacientů s poruchami rytmu provést farmakologickou verzi ( ukončení arytmie lékem) antiarytmikem případně jícnovým overdrivingem (rychlou stimulací síní z jícnu). U pacientů s podezřením na akutní žilní trombosu pacienta okamžitě vyšetříme a nabídneme případnou ambulantní léčbu žilní trombosy.

Akutní poruchy srdečního rytmu, synkopy

U pacientů s poruchami rytmu nabízíme standardní ekg, ambulantní monitorování ekg, které provádíme prakticky bez nutnosti objednávání a dlouhých čekacích termínů. Záchyt arytmií na ekg či ekg holteru není příliš veliký a pokud se vyšetření odkládá, není provedeno v době nejvíce vyjádřených pacientových obtíží, citlivost záchytu dysrytmií dále klesá a diagnoza se tak stává obtížnější. Máme k dispozici monitorovací systém, který dohlíží na všechny důležité vitální funkce pacienta a jsme připraveni u pacientů s poruchami rytmu provést farmakologickou verzi antiarytmikem případně jícnovým overdrivingem (rychlou stimulací síní z jícnu). U pacientů s opakovanými poruchami vědomí provádíme tzv. HUT test, test na nakloněné rovině na specielním elektricky řízeném stole. Tento test se provádí u pacientů s opakovanými či nevysvětlitelnými poruchami vědomí.

U nás se můžete cítit v bezpečí

Naše pracoviště disponuje resuscitačními pomůckami včetně možnosti defibrilace, intubace, jícnové kardiostimulace, odsávacího zařízení, kyslíkového přístroje a je proto připravena pacientům v případě komplikací zajistit příslušnou přednemocniční péči podobně jako je tomu ve vozech RZP. Všichni lékaři mají dlouholeté zkušenosti s akutní péčí a kardiopulmonální resuscitací.

Zátěžová echokardiografie

Díky specielnímu softwaru a specielně upravenému ergometru provádíme jak dobutaminovou tak dynamickou zátěžovou echokardiogafii, která nebyla zatím v našem regionu běžně dostupná. Vyšetření provedeme velmi rychle po telefonickém objednání.

Měření ABI Indexu

Od 1.12.2008 máme k dispozici nový měřící přístroj, který umožňuje měřit velmi rychle a přesně tlakový index kotník-paže (ABI – Ankle Brachial Index). Tento přístroj využíváme k časnému záchytu periferního arteriálního onemocnění tepen dolních končetin. Zvláště u rizikových skupin pacientů jako jsou například diabetici, kuřáci umožňuje včasně diagnostikovat cévní onemocnění.

Vyšetření sportovců

Na našem pracovišti vyšetřujeme také aktivní sportovce. Více informací najdete na samostatném webu www.sportovnisrdce.cz

Screening spánkové Apnoe

Stěžuje si Váš partner, že chrápete? Trpíte únavou přes den, za volantem usínáte, máte bolesti hlavy ? Máte nadváhu a vysoký krevní tlak ? Možná trpíte syndromem spánkové apnoe. Jedná se o poměrně častou poruchu spánku, při které dochází k přechodným zástavám dechu, které vedou k intervalovému snížení okysličení celého organismu. Tyto dlouhodobé změny mají pak špatný vliv na oběhový systém, vedou ke zvýšení krevního tlaku, srdečním arytmiím, nadváze a dalším zdravotním komplikacím. Více informací naleznete: na tomto místě

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]