Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Co můžete očekávat, když ...

Zde jsme pro Vás připravili základní informace o vyšetřeních, které Vám mohou být provedeny nebo doporučeny na našem pracovišti.

Klinické vyšetření pacienta | podrobné informace
EKG | podrobné informace
Bicyklová ergometrie | podrobné informace
Echokardiografie | podrobné informace
Dynamická zátěžová echokardiografie | podrobné informace
Dobutaminová zátěžová echokardiografie | podrobné informace
Jícnová echokardiografie | podrobné informace
EKG holter | podrobné informace
TK holter | podrobné informace
Ultrazvukové a dopplerovské vyšetření cév | podrobné informace
Pletysmografické vyšetření | podrobné informace
Jícnová stimulace | podrobné informace
HUT test | podrobné informace
Lymfodrenáž | podrobné informace
Koronarografie a koronární angioplastika (SKG, PCI) | podrobné informace
Aorto-koronární bypass ( CABG) | podrobné informace
Angiografie | podrobné informace
Kardiostimulace a implantace ICD | podrobné informace
Elektrofyziologické vyšetření | podrobné informace
CT | podrobné informace
MR | podrobné informace
Radionuklidové vyšetření srdce a cév | podrobné informace
Elektrická kardioverze | podrobné informace
Epizodní záznamník EKG | podrobné informace
Handgrip | podrobné informace
Spirometrie | podrobné informace
Spiroergometrie | podrobné informace
Spánková Apnoe (RESMED) | podrobné informace
Neurothesiometr | podrobné informace
Měření ABI Indexu | podrobné informace
Biochemické vyšetření | podrobné informace
Analýza těla InBody | podrobné informace

Jako zdrojová literatura částečně sloužily materiály KNTB ve Zlíně, které slouží pacientům zároveň jako informovaný souhlas s vyšetřením.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]