Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Jícnová stimulace

Základem vyšetření je snímání elektrického potenciálu (ekg) z jícnu. Díky anatomické blízkosti síňových oddílů lze z jícnu získat lepší informaci o elektrické aktivitě síní. Toto vyšetření se používá především k rozlišení některých srdečních arytmií, jejichž původ je v srdečních síních. V rámci diagnostického protokolu lze provést cestou zavedené elektrody v jícnu i stimulaci srdce a arytmii tímto vyvolat či identifikovat , případně stimulací i ukončit. V současné době využíváme tuto metodu především u pacientů v akutním režimu, kdy nám tato metoda pomáhá jednak arytmii rychle rozpoznat , umožňuje bezpečné podání antiarytmik v případě zvýšeného rizika srdeční zástavy a v neposlední řadě v některých případech stimulací srdce i některé arytmie zrušit ( například flutter síní).

Příprava a popis vyšetření. Vyšetření se optimálně provádí nalačno, obvykle po 4 hodinách lačnění. ( prevence aspirace potravy do dýchacích cest) Po předchozím poučení pacienta o průběhu vyšetření je na horní končetině zajištěna periferní žila plastikovou kanylou pro případ nutnosti podání léku. Jícnová elektroda je pružná a tenká plastiková trubička široká cca 4 mm. Lékař po lokální premedikaci a znecitlivění polykacích cest, zavede pacientovi elektrodu do jícnu do hloubky cca 35-40 cm. Tato fáze vyšetření je pro pacienta obvykle méně příjemná a vyžaduje spolupráci pacienta. Dyskomfort pro pacienta lze přirovnat k pocitu polknutí větší tablety. Po zavedení elektrody do jícnu většinou pacient již další dyskomfort nepociťuje. U dráždivějších pacientů způsobuje zavedena elektroda výraznější slinění, nadavování a pocity na zavracení, v těchto případech podáváme pacientovi celkově tlumící lék. Elektroda se obvykle zavádí v sedě, vlastní vyšetření probíhá vleže a trvá obvykle 15 minut. Při výkonu je pacient celou dobu plně pří vědomí. V průběhu stimulace síní může pacient vnímat nepříjemnou kovovou pachuť nebo pocit pálení v jícnu, který je způsoben elektrickými impulsy. ( lze odstranit snížením intenzity proudu nebo podáním léku proti bolesti). Při dodržení běžného postupu je riziko vyšetření minimální.Toto vyšetření není vhodné pro nespolupracující pacienty a pacienty s vážnějším onemocněním jícnu. Relativní kontraindikací je přítomnost výpotku v osrdečníku, hypotyreosa a akutní infarkt myokardu. Po ukončení vyšetření není pacient vlastním výkonem nijak omezen, pokud mu nebyly podány tlumivé léky nebo umrtveny polykací cesty. V těchto případech doporučujeme neřídit motorová vozidla a neprovádět činnost vyžadující zvýšenou pozornost a následující 2 hodiny nejíst a nepít. Výkon nevyžaduje hospitalizaci. Alternativní metodou je elektrofyziologické invazivní vyšetření. Jde o přesnější metodu, která vyžaduje zavedení elektrod přímo do srdce, pacient je pří ní ozařován rentgenem, vyžaduje hospitalizaci.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]