Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Angiografie

Angiografie je vyšetření, které umožňuje lékaři zobrazit Vaše tepny. Tepny jsou cévy, které rozvádí v těle okysličenou krev. Tepny může postihnout celá řada onemocnění. Vzhledem k tomu, že jsou oku lékaře nepřístupné, hraje angiologické vyšetření v diagnostice a léčbě onemocnění tepen podstatnou roli. Pomocí této metody může lékař prohlédnout Vaše tepny v mozku, končetinách a dalších orgánech a nalézt příčinu , která způsobuje Vaše onemocnění. Angiografie je vyšetření, které se provádí pomocí rentgenového záření a kontrastní látky. Kontrastní látka se vstřikuje do tepny dlouhou cévkou, kterou Vám lékař zavede tepnou obvykle z pravého třísla. Průchod kontrastní látky příslušnou tepnou sleduje lékař na obrazovce nad Vámi.Výhodou metody je i možnost současně rozšířit zúženou tepnu a tak zlepšit prokrvení tepny za jejím zúžením. A to při jednom vyšetření! ICHDK je zkratka pro ischemickou chorobu dolních končetin. ICHDK je onemocnění, při kterém dochází k postupnému zužování tepny aterosklerotickým plátem. Aterosklerotický plát vzniká nakupením tukových částeček ve stěně cévy. Toto onemocnění nejen že nositele obtěžuje bolestmi, ale může vyvolat (při uvolnění tukového plátu) plicní infarkt nebo tepenný uzávěr dolní končetiny. Cévní malformace se mohou vyskytnout jako aneurysma (vakovitého rozšíření tepny) nebo žilně-tepenný zkrat. Nebezpečné pro své nositele jsou pro možné riziko krvácení. U výše uvedených onemocnění je angiografie metodou volby. Většinou lékař Vaše onemocnění určí již před angiografickým vyšetřením z doprovodných příznaků a pomocí zobrazovacích technik. Vlastní angiografické provádí většinou s tím, že při něm provede léčebný zásah - perkutální balónkovou angioplastiku (rozšíření zúžené tepny balónkem), umístnění stentu (svorky držící tvar tepny), aj. Přínos vyšetření, které umožňuje moderní léčbu tepenných onemocnění, mnohonásobně převyšuje rizika vyšetření. V ojedinělých případech (pravděpodobnost je asi 0,5%) může dojít k některým komplikacím jako je krvácení do třísla, alergická reakce na kontrastní látku nebo komplikace týkající se přímo vyšetřovaných cév. Ale ty jsou opravdu velmi vzácné. Při vyšetření ležíte na vyšetřovacím stole. Nad Vámi je obrazovka, na které lékař sleduje vyšetření a za Vámi nad Vaší hlavou je pohyblivý rentgen. Ten se podle instrukcí lékaře při vyšetření bude natáčet tak, aby bylo možno tepny vidět v několika různých pohledech a směrech. Na začátku Vám ale lékař v místním znecitlivění zavede do pravé stehenní tepny v třísle cévku, kterou se další vyšetření provádí. Toto je jediný okamžik, kdy můžete cítit bolest! Při vlastním vyšetření potom můžete cítit teplo, které způsobí kontrastní látka. Při vyšetření na Vás celou dobu mluví vyšetřující lékař a dostáváte jasné pokyny ohledně zadržení dechu, polohy apod. Lékař nebo sestra Vám vytáhne cévku a pečlivě ošetří tříslo. Bandáž případně vak s pískem musíte mít nejméně 8 hodin, a z lůžka by jste neměli vstát celých 24 hodin. To je důležité. Předejdete tak komplikacím po vpichu do třísla. Jíst, pít můžete. Samozřejmě, že Vás ošetřující lékař informuje o průběhu a výsledku vyšetření a podle toho řídí další léčbu. Pokud je vše bez komplikací, můžete vstát druhý den ráno. Angiografie je dosud nepřekonaná vyšetřovací a současně léčebná metoda.Ostatní vyšetření – ultrazvuk, scintigrafie, magnetická resonance jsou pouze metody zobrazovací.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]