Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Aortokoronární bypass (CABG)

Principem operace je normalizovat zásobení postižených částí srdečního svalu kyslíkem, tzn. přivést dostatek okysličené krve za uzávěr nebo zúžení koronární tepny pomocí jakéhosi přemostění - bypassu. Takové přemostění se nejčastěji provádí jednak pomocí povrchní žíly, odebrané z podélného řezu na dolních končetinách (vena saphena magna, event. parva), nebo prsní tepnou (arteria mammaria interna), probíhající na vnitřní straně hrudní kosti. Stále častěji se používají také štěpy arteria radialis a arteria gastroepiploika dextra. Operatér rozhodne, na základě koronarografie, které typy bypassů budou ve Vašem případě nejvhodnější. Předpokládaný počet bypassů je výsledkem kolektivní týmové rozvahy na indikačním semináři, ale definitivní rozhodnutí učiní operatér podle nálezu až na operačním sále. Nehledejte tedy nic zvláštního na jakékoliv změně o které se dozvíte proti původním plánům.

Operace se provádí v celkové anestezii, pacient tedy spí a nevnímá bolest. Nejčastější přístup k srdíčku je přes hrudní kost (podélná střední sternotomie). Vlastní výkon je uskutečněn v mimotělním oběhu na zastaveném srdci. Mimotělní oběh po dobu srdeční zástavy přebírá funkci srdce a plic, tedy čerpání a okysličování krve.
V poslední době se radikálně zvýšilo používání tzv. méně invazivních technik, kdy jsou aortokoronární bypassy prováděny na bijícím srdci bez použití mimotělního oběhu a někdy i z menší operační rány. Přínosem je menší zátěž pro pacienta, rychlejší rehabilitace a kratší doba hospitalizace. Co Vás čeká před operací srdce?
Budou Vám provedena některá potřebná vyšetření (EKG, odběry krve, rentgenová vyšetření srdce a plic, vyšetření plicních funkcí), Vaši dokumentaci prostuduje kardiochirurg, který vás bude operovat a anesteziolog, který se bude starat o Váš spánek bez bolesti na operačním sále a o správný chod Vašich životních funkcí během operace (krevní tlak, dýchání, teplotu a mnoho dalších). Co Vás čeká při operaci srdce? Konkrétní postup se upřesňuje ještě v průběhu výkonu, na základě operačního nálezu. To se týká mimo jiné i počtu přemostění (bypassů) - v zásadě je určen předem, ale provedeme jich vždy tolik, kolik bude pro Vás nejlepší. Délka operace se liší podle závažnosti a druhu výkonu od 2 do 5 hodin, přičemž vlastní výkon na tepnách či chlopních vyžaduje přibližně 45 – 90 minut. Na operačním výkonu se podílí tým zkušených odborníků a specialistů. Chirurgové,
instrumentářky, anesteziolog, anesteziologická sestra, perfuzionista (technik mimotělního oběhu).

Co Vás čeká po operaci srdce? Po skončení srdeční operace vyžaduje nemocný intenzívní pooperační péči. Na této jednotce intenzivní péče se o Vás bude starat lékař intenzivista a jedna sestřička bude mít na starosti
pouze Vás. Bezprostředně po operaci, pokud neodezní účinky narkózy, budete dýchat s pomocí přístroje.
Od toho Vás však postupně odvykneme za intenzivní monitorace životních funkcí. Postupně, podle stabilizace Vašeho stavu, Vám sestra začne odstraňovat všechny vstupy nutné pro invazivní sledování životních funkcí, drény, močovou cévku. Neustále je velmi důležitá Vaše aktivní spolupráce s ošetřujícím personálem, zejména při dechové rehabilitaci a odkašlávání. Nebojte se bolesti ! Bude tlumena tišícími prostředky kdykoliv to bude za potřebí. První pooperační den ráno již můžete sedět na posteli a dopřát si dle chuti snídani. V průběhu
téhož dne pak budete přeložen z pooperačního pokoje na intermediální oddělení, kde sice napojení na monitor (EKG) ještě pár dní potrvá, ale kde je celkové prostředí již mnohem klidnější. Zde Vás začne pravidelně navštěvovat rehabilitační sestra. Naučí Vás správně dýchat, provádět dechovou rehabilitaci a začne se s Vámi procházet po oddělení. Při nekomplikovaném průběhu operace a zdárném průběhu v pooperačním období je drtivá většina pacientů šestý pooperační den v kondici umožňující jejich propuštění do domácího léčení. Celková délka pobytu v nemocnici se tak v průměru pohybuje okolo sedmi dnů. Návštěvy nemocných jsou na oddělení neomezeně. Vzhledem k zajištění co nejlepšího chodu oddělení je však doporučujeme vykonávat přednostně v odpoledních hodinách. Přibližně čtyři týdny po operaci Vás pozveme na kardiologickou kontrolu na pracoviště, kde Vám prováděli předoperační vyšetření. Léky - budete ještě nějakou dobu po operaci užívat. Za volbu léků odpovídá Váš ošetřující lékař kardiolog.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]