Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Transtorakální echokardiografie. (ECHO)

Ultrazvukové vyšetření srdce patří mezi základní vyšetřovací metody kardiologa. S postupným rozvojem moderních medicínských technologií umožňuje toto vyšetření získat maximum informací o strukturálních a funkčních odchylkách srdeční činnosti. Toto vyšetření je nezbytné k posouzení celkové stažlivosti ( funkce ) komorových srdečních oddílů, zvláště u pacientů po infarktu myokardu. Velmi přesně umožňuje posoudit strukturální a funkční stav srdečních chlopní u pacienta s vrozenými a získanými vadami srdce, u pacientů po operacích chlopní. U pacientů s vysokým krevním tlakem velmi časně zachytí přítomnost prognosticky nepříznivého strukturálního srdečního poškození tzv.hypertrofie levé komory. ( zbytnění levé komory ). Výčet diagnostického přínosu této metody přesahuje rozsah tohoto základního informativního sdělení. Na našem pracovišti pracujeme na moderním ultrazvukovém systému EnVisor C od firmy Phillips, která patří mezi přední světové lídry ve vývoji ultrazvukových systémů pro kardiologii.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]