Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Elektrofyziologické vyšetření

Invasivní elektrofyziologické vyšetření je vyšetřovací metoda sloužící k posouzení elektrických vlastností srdce.
Vyšetření slouží k přesnému určení druhu arytmie (poruše srdečního rytmu) a místa ze kterého arytmie vychází. Toto vyšetření poskytuje informace o arytmiích v rozsahu, které jiným způsobem získat nelze. Poněvadž arytmie v některých případech představují závažné ohrožení zdraví nebo života, jsou informace získané elektrofyziologickým vyšetřením nezbytné k určení dalšího léčebného postupu a při jejích chybění často není možné poruchu srdečního rytmu úspěšně léčit. Čím přesněji může lékař určit druh arytmie, tím větší je možnost úspěšné léčby. Cílem programované stimulace komor je vyvolání komorových arytmií za kontrolovaných podmínek, aby bylo možné stanovit jejich mechanismus a léčba.
K k účelu ke kterému slouží, toto vyšetření alternativu nemá. Pouze částečné informace lze získat jícnovou stimulací síní, EKG Holterem nebo povrchovým EKG.


Rizika výkonu (možné komplikace): jsou velmi vzácné nižší než 1% případů
- krevní výron v místě cévního přístupu
- poranění v místě přístupových cév (včetně vzniku výdutí tepny či píštěle mezi tepnou a žílou)
- infekce v místě přístupu do cév
- tromboza (krevní sraženina) v místě přístupu do cév s možností plicní embolie
- poranění srdce (proděravění stěny srdeční)
- srdeční infarkt
- pneumotorax (proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny, je-li přístupovou cestou podklíčková žíla)
- embolizace sražených částeček krve do různých tělních cév (např. s následkem mozkové mrtvice)
- bezvědomí vyvolané arytmií, kterou však umíme okamžitě zastavit

Příprava k výkonu:
- k vyšetření Vás přijmeme alespoň den předem
- 4 hodiny před výkonem nejíst, nepít, nekouřit
- ranní léky zapít vodou, pokud lékař neurčí jinak
- k výkonu je třeba být bez přívěšků, náušnic, náhrdelníků, vyjmout snímatelnou zubní protézu
- nutné je vyholení třísla (pokud toto nezvládnete sám/a, pomůže Vám sestra na oddělení)
- budou provedeny odběry krve (nosičství viru zánětu jater typu B, HIV), krevní skupiny, krevní srážlivosti a RTG plic před výkonemPrůběh výkonu:
Vyšetření trvá obvykle asi hodinu a je nutné při něm klidně ležet. V průběhu výkonu budete při vědomí, není třeba celkového uspání. Do žíly na předloktí nebo zápěstí Vám bude zavedena malá kanyla, která umožňuje podávání léků přímo do žíly je-li to třeba. Před zahájením vyšetření Vám nalepíme na hrudník elektrody na snímání EKG a připevníme manžetu na měření krevního tlaku. Vpichem do femorální žíly v třísle (v některých případech vpichem do žíly pod klíční kostí) Vám zavedeme do srdce dvě elektrody (katetry). Před zavedením elektrod Vám místo kudy budeme elektrody zavádět, nejprve znecitlivíme injekcí proti bolesti. Pohyb katetrů v těle neucítíte. Jejich pohyb je kontrolován rentgenem a proto budete přechodně vystaveni i rentgenovému záření. Pomocí katetrů zavedených do srdce se nejprve stanoví druh arytmie a její vlastnosti a to jednak pasivně, kdy katetry jen „pozorují“ elektrickou činnost srdce, jednak aktivně, kdy je srdce elektrickými stimuly podněcováno tak, aby se arytmie projevila. Po ukončení vyšetření budou katetry z těla vytaženy a na místo vpichu přiložen tlakový obvaz, aby bylo zamezeno krvácení.


Chování po výkonu:
- po výkonu Vám nadále bude měřen krevní tlak a puls
- 2 hodiny po výkonu nejíst, nepít, nekouřit
- 2 hodiny po výkonu klidně ležet na lůžku s tlakovým obvazem v místě kudy byly zaváděny elektrody do srdce, v případě známek krvácení může být doba ležení delší
- první vstávání z lůžka provést za asistence zdravotní sestry
- pokud jste dostali uklidňující injekci, je zakázáno 24 hodin řídit motorové vozidlo a provádět práci vyžadující zvýšenou pozornost
- při nekomplikovaném průběhu je možné propuštění z nemocnice následující den po výkonu

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]