Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Test na nakloněné rovině – HUT – Head Upright Tilt Table Test

Test je indikován v rámci vyšetřování příčiny stavů charakterizovaných náhle vzniklým bezvědomím spojeným s pádem s následným návratem vědomí a úpravou celkového stavu do několika minut. Test je prováděn na specielním elektricky řízeném sklopném stole za stálého sledování ekg, krevního tlaku a okysličení těla kyslíkem. Pacient má zavedenou do žíly plastikovou kanylu pro případ nutnosti podání léku. Celé vyšetření má celkem tři fáze a trvá i s přípravou pacienta cca 60 minut. V první fázi dochází k celkovému zklidnění pacienta v horizontální poloze. V druhé fázi je pacient sklopen do polohy cca 60 stupňů ( nohama dolů a hlavou nahoru) tato fáze trvá cca 20 minut a ve třetí fázi je mu aplikována malá dávka nitroglycerinu, po kterou je pacient dalších 25 minut sledován. Podání nitroglycerinu není pravidlem a o jeho podání rozhoduje až během testování lékař. Dle potřeby je možné okamžité navrácení sklopného stolu do původní horizontální polohy. V průběhu naklonění dochází u člověka fyziologicky k zapojení určitých regulačních mechanismů, které vedou ke standardní srdeční reakci s cílem udržení krevního tlaku a oběhu. V určitých případech dochází k poruše regulace těchto mechanismů a tato porucha se může projevit různým způsobem. Může dojít k významnému poklesu tlaku až k neměřitelným hodnotám, dále k významnému zpomalení srdeční frekvence nebo naopak k abnormálnímu zvýšení srdeční frekvence či vzniku arytmií. Tyto projevy mohou být doprovázeny pocením, nauzeou či pocitem suchosti v ústech. Všechny tyto projevy jsou zaznamenávány a dokumentovány. Podle mechanismu vzniku poruchy vědomí je potom doporučena léčba.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]