Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Jícnová echokardiografie.

Tato metoda je založena na snímání echokardiografického obrazu pomocí jícnové sondy. Na konci jícnové sondy je umístěn ultrazvukový element, který umožňuje přes stěnu jícnu snímat obrazovou informaci srdce. Ultrazvukové zobrazení je velmi kvalitní především díky těsnému anatomickému sousedství jícnu a srdečních oddílů. Vyšetření umožňuje velmi přesně zobrazit všechny srdeční struktury především srdeční chlopně. Toto vyšetření provádíme především u hůře vyšetřitelných pacientů, kde nelze získat všechny důležité informace o srdečním onemocnění standardní cestou. ( pomocí transtorakální echokardiografie) Vyšetření díky nutnosti zavedení sondy do jícnu patří již mezi semiinvazivní vyšetřovací metody a je nutná příprava pacienta.


Příprava pacienta : Pacient je před vyšetřením lačný ( minimálně 4 hodiny), je mu zavedena žilní linka (flexila), nekouří, nepožije ranní léky. Před vyšetřením je provedena místní anestezie polykacích cest ( anestetikum ve spreji ) , rovněž zaváděný endoskopický systém je potřen anestetikem k usnadnění polykaní a zlepšení tolerance sondy pacientem. Určitá část pacientů hůře sondu toleruje a v těchto případech je nutné pacient tlumit sedativem. Po celou dobu vyšetření je pacient monitorován ekg, má nalepeny ekg elektrody. Po vyšetření pacient další 2 hodiny nejí a nepije. Toto opatření je důležité pro vyšší riziko aspirace ( vdechnutí části stravy) v důsledku umrtvení polykacích cest anestetikem. Pokud pacient dostal sedativum, neměl by rovněž řídit automobil, proto je optimální když je pacient na vyšetření dopraven za pomocí druhé osoby. Délka vyšetření včetně přípravy a zápisu nálezu se pohybuje kolem 30-40 minut.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]