Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Kardiostimulace a implantace ICD

Trvalá kardiostimulace je metoda, která slouží k nefarmakologické léčbě pomalých poruch rytmu, jejichž příčinu nelze odstranit. Elektrické impulsy vydávané kardiostimulátorem nahrazují postiženou tvorbu srdečních vzruchů nebo poruchu převodního systému. Může být použita jednodutinová stimulace s jednou elektrodou, nebo dvoudutinová se dvěma elektrodami. Rozhodnutí o typu kardiostimulace je závislé na typu poruchy rytmu.

Výkon se provádí v místním umrtvení po předchozí desinfekci kůže. Stimulační elektroda se zavádí punkčně nebo preparací do vhodné žíly. Žilní cestou se pod rentgenologickou kontrolou umísťují elektrody v srdečních dutinách. Po dosažení optimálního uložení je na elektrodu připojen kardiostimulátor, který je následně umístěn v připravené podkožní kapse. Funkce kardiostimulátoru je pravidelně kontrolována v kardiostimulační ambulanci. Ve vlastním zájmu bude pacient docházet ke kontrolám podle termínu objednání.


Možná rizika a komplikace výkonu:
- krvácení, poranění cévy při punkci
- vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny, krvácení do pohrudniční dutiny, vzduchová embolie
- časné i pozdní infekční komplikace, související se zavedením cizího materiálu do těla
- vznik závažných poruch srdečního rytmu při zavádění elektrod
- nemocniční nákazy
- úmrtí na základní chorobu, její komplikace, náhlé neočekávané úmrtí na choroby přidružené.


Možná omezení v obvyklém způsobu života:
- Pacient by se měl následně vyhýbat pobytu v prostředí s vysokým elektromagnetickým polem. Bližší informace obdržíte v kardostimulační poradně, kde budete trvale sledován.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]