Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Koronarografie, PCI (perkutánní koronární intervence, angioplastika)

Koronarografie je rentgenové kontrastní vyšetření srdečních (koronárních) tepen. Provádí je lékař – kardiolog na specializovaném pracovišti (angiolince – moderní RTG přístroj určený k vyšetřování cév a srdce).
Perkutánní koronární intervence, angioplastika je léčebný zákrok, při kterém je zúžené místo koronární tepny rozšířeno balónkem a zpravidla zpevněno zavedenou „výztuží“ – koronárním stentem.

Na základě Vašich potíží (angína pectoris, infarkt myokardu, …) a provedených vyšetření (EKG, ergometrie, ECHO, scintigrafie, …) indikoval Váš internista, kardiolog potřebu zobrazit koronární řečiště, neboť má podezření na zúžení nebo ucpání některé z tepen, zásobujících srdeční sval krví, kyslíkem a živinami. V případě infarktu myokardu, jehož podstatou je akutní ucpání koronární tepny, se jedná o výkon zachraňující funkci srdce i Váš život. V takovém případě je cenná každá minuta.

Průběh výkonu

Koronarografie
1. V místním znecitlivění (anestézii) se buď v třísle do stehenní tepny nebo na předloktí do vřetenní tepny zavede krátká zaváděcí kanyla (o průměru 1,3 – 2,0 mm), přes kterou kardiolog posléze zavádí vyšetřovací katétry (cévky) až k srdci do ústí koronárních tepen. Zavedení kanyly může být vnímáno jako tlak. Objeví-li se mírná bolest, může být utlumena přidáním anestetika.
2. Vlastní koronarografie – nástřik tepny kontrastní látkou, kdy budete zpravidla vyzván/a k nádechu a zadržení dechu. Přitom můžete pociťovat teplo na hrudníku případně i přechodný tlak za hrudní kostí. Někdy se objevuje i přechodné bušení nebo „přeskočení“ srdce.
3. Po ukončení vyšetření (nenavazuje-li angioplastika) vytáhne lékař kanylu z tepny a bude několik minut rukou tlačit na místo vpichu případně na ně naloží speciální elastickou kompresi, aby tříslo či předloktí nekrvácelo. V případě vyšetření/zákroku z ruky můžete zakrátko po vyšetření opatrně chodit. V případě vyšetření z třísla budete několik hodin (4-6 dle poučení) přísně ležet a poté do druhého dne se pohybovat jen velmi opatrně, aby nedošlo znovu ke krvácení z třísla. Na oddělení Vás bude sestra pravidelně kontrolovat.

PCI, angioplastika
Zpravidla navazuje na koronarografii, při níž je zjištěno významné zúžení některé koronární tepny, které není nutné řešit operací (by-passem).
1. Je-li ke koronarografii použita tenká zaváděcí kanyla, je nutno ji vyměnit za silnější. Toto se děje již prostřednictvím vodícího drátku, bez píchání. Opět můžete pocítit nanejvýš mírný tlak.
2. Přes zaváděcí kanylu je do ústí postižené koronární tepny zavedena tzv. vodící cévka (guiding katétr) o průměru 2,0 – 2,3 mm, skrze niž je zúžené místo překlenuto pod RTG kontrolou velmi tenkým vodícím drátem (0,3 mm).
3. Po vodícím drátu je do zúženého místa zaveden dilatační balonek, který je roztažen pod velkým tlakem 8 – 20 atm. Tak je dosaženo roztažení zúženého místa, které je poté zpravidla nutno vyztužit tzv. koronárním stentem – výztuží ze speciální kovové slitiny. Stent je dopraven do postiženého místa opět pomocí balónkového katétru. Při roztahování zúženého místa nafouknutým balonkem je tepna na několik vteřin zcela ucpána a může se objevit přechodná bolest za hrudní kostí. Roztažení balónkovým katétrem a implantace stentu může být spojena do jediného kroku.
4. Zaváděcí cévka z místa vpichu může být vytažena buď přímo na angiosále za pomocí speciálního kolagenového uzavírače tepenného vstupu (týká se tříselného přístupu) nebo po cca 3 hodinách až na oddělení opět pomocí tlaku do místa vpichu (mechanické komprese). Po vytažení kanyly budete 6-7 hodin přísně ležet na lůžku
5. Po angioplastice s použitím koronárního stentu budete po přechodnou dobu 3 – 6 měsíců užívat spolu s jinými léky lék snižující srážlivost krevních destiček.


Příprava k výkonu:
Před plánovaným vyšetřením absolvujete ambulantně odběr krve na základní laboratorní vyšetření, vyšetření nosičství viru hepatitidy (zánětu jater) typu B (HBsAg) a HIV, určení krevní skupiny a RTG plic. V případě, že jste již hospitalizován/a, provedeme Vám tato vyšetření u nás.
Den před nástupem si vyholíte pravé tříslo. Pokud toto nezvládnete, pomůže Vám sestra na oddělení.
Prosíme o informaci o všech alergiích, vč. alergie na jód, náplast, léky.
Nástup na oddělení plánujeme zpravidla do 8. hodiny ranní. Na administrativním příjmu Vám vypíší chorobopis, příp. neschopenku. Poté se ubytujete na lůžkové stanici.
Léky: Ranní léky v den výkonu užijete normálně. Na případné výjimky Vás upozorní Váš lékař. Diabetici si aplikují svůj ranní inzulín.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]