Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Pletysmografické vyšetření

Základem vyšetření je neinvazivní vyšetření objemových podkožních změn v závislosti na míře prokrvení končetiny. Při vyšetření tepen slouží k posouzení periferního prokrvení končetin, k detekci pulsové vlny při měření tlaku na končetinách. V kombinaci s funkčními testy umožňuje stanovit a posoudit cévní reaktivitu.

Při vyšetření žil umožňuje posoudit funkci takzvané žilně-svalové pumpy a posoudit tím funkčnost žilního systému jako celku, zvláště u pacientů s otoky, případně před operacemi povrchového žilního systému.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]