Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Radionuklidové vyšetření srdce a cév

Účel vyšetření : Cílem radionuklidového vyšetření je hodnocení průběhu metabolického děje, funkce tkáně nebo orgánu. Vyšetření obvykle spočívá v měření množství látky, jejíž význam pro vyšetřovanou funkci je známý. Látka je označena radioaktivními atomy a její množství je stanoveno měřením aktivity /počtem radioaktivních přeměn za jednotku času/.

a/ PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU POMOCÍ 201 Tl.
• zjišťuje, zda je či není zachováno prokrvení v jednotlivých oddílech srdečního svalu
• možno provádět v klidu nebo po zátěži / šlapání na kole / = odkrytí doposud skrytých poruch prokrvení srdce
• látka se aplikuje do žíly
• snímkuje se za 15 minut po podání látky
• důvod vyšetření:
1. zjišťování poruch prokrvení srdečního svalu


b/ SCINTIGRAFIE SRDCE PYROFOSFÁTEM
• znázorňuje místo poruchy prokrvení srdečního svalu
• podání do žíly
• snímkuje se za 2 - 4 hodiny po podání látky
• důvod vyšetření: podezření na srdeční infarkt


c/ RADIONUKLIDOVÁ ROVNOVÁŽNÁ VENTRIKULOGRAFIE
• znázorňuje pohyb srdečních komor
• důvod: podezření na poruchy smršťování levé či pravé srdeční komory
• látka se podává 2x do žíly, snímkuje se za 40 minut


d/ PRIMOCIKULAČNÍ RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE
• znázorňuje objemové změny srdečních komor
• důvod: podezření na poruchu funkce srdečních komor, poruchy toku krve jednotlivými srdečními oddíly


e/ RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE
• zobrazují se žíly dolních končetin
• důvod: podezření na uzavírání žil dolních končetin
• látka se podává do žíly dolní končetiny, snímkuje se ihned


Kontraindikace: Těhotenství, Kojení:
Přichází-li v úvahu, že jste těhotná, informujte nás laskavě ještě před injekcí. Je třeba prodiskutovat některá další opatření. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění. Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Informujte se u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba, popř. na jak dlouho, přerušit kojení.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]