Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Klinické vyšetření pacienta

Co si má pacient představit pod tímto termínem ?

Klinické vyšetření je základním kamenem medicínského diagnostického procesu. Přestože nás okolní přetechnizovaný a urychlený svět nutí stále více používat v medicíně techniku a přístroje, zůstává klinické vyšetření stále základem medicíny. Základem klinického vyšetření je komunikace mezi lékařem a pacientem, během níž se lékař cílenými dotazy snaží definovat základní problém onemocnění a postupně rozkrýt diagnózu. Nedílnou součástí tohoto vyšetření je takzvané fyzikální vyšetření, při kterém lékař zkoumá nemocného pohledem, pohmatem, poslechem, poklepem. Právě v této fázi diagnostického procesu se vytváří mezi pacientem a lékařem vazba důvěry, která je předpokladem pro úspěšnou diagnózu a léčbu. Někdy bývá tato součást vyšetření pacienty a bohužel i lékaři podceňována, nicméně až v 70% samotné klinické vyšetření stačí ke stanovení diagnózy. Klinické vyšetření je umění, které lékař získává s léty praxe a stále se mu učí. Na našem pracovišti je na klinické vyšetření a kontakt s pacientem kladen velký důraz. Jsme si vědomi toho, že nemocný člověk nepřichází za lékařem jen proto, aby ho poslal na rentgen, ultrazvuk či cétéčko, ale aby ho především v klidu vyslechl a pochopil.

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]