Kardiologie - Angiologie - Diabetologie | Kožní | Lékárna

Dobutaminová zátěžová echokardiografie.

Toto vyšetření je využíváno v diagnostice ischemické choroby srdeční tam, kde pacient není schopen z technických důvodů šlapat na ergometru. Jedná se především o pacienty s omezenou hybností dolních končetin. Stejně jako je tomu u dynamické zátěžové echokardiografie předpokladem pro výtěžnost této metody je dobrá ultrazvuková vyšetřitelnost. Princip metody je stejný jako u předchozí metody (DSE) a to sledování aktivity srdeční za pomoci echokadrdiografie při zátěži. V tomto případě je zátěž ovšem simulována takzvanou farmakologickou zátěží za pomocí infůze látek, které vedou ke zvýšení srdeční aktivity. (infůze dobutaminu).
Dalším důvodem k tomuto vyšetření je stanovení srdeční rezervy u pacientů s pokročilejšími srdečními vadami nebo stanovení tzv. viability srdečních stěn u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a dysfunkcí levé komory, nejčastěji před revaskularizačními výkony ( CABG, PCI ).

Copyright © MUDr. Robert Náplava [ www.centrumsrdce.cz ] 2008-2016, all rights reserved | Webmaster [ www.zarsky.net ]