Ultrazvukové vyšetření cév

Základem vyšetření je morfologické zobrazení cévního řečiště v kombinaci s funkčním dopplerovským vyšetřením. Toto vyšetření umožňuje posoudit strukturální změny cév jak počínající tak pokročilejší formy ,a to prakticky ve všech lokalizacích. Na našem pracovišti vyšetřujeme cévy dolních a horních končetin, tepny zásobující mozek ( karotidy), tepny zásobující ledviny a další cévy prakticky ve všech lokalizacích. Nejčastěji se jedná o obliterující ( uzávěrovou) chorobu tepen dolních končetin, onemocnění žilního systému, vyšetření neznámé příčiny otoků. Toto neinvazivní vyšetření v kombinaci s klinickým vyšetřením neslouží jen k diagnostice stavu, ale umožňuje i rozhodování jak pacienta léčit.
( konzervativní léčba, chirurgická léčba bypassem, angioplastika)

Vybíráme z dalších vyšetření