Kontroly pacientů s kardiostimulátorem a defibrilátorem

Kontrolujeme a programujeme všechny typy kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tuto péči zajišťuje naše pracoviště ve spolupráci s externími lékaři z kardiologických klinik v Brně a Olomouce.
Pří pravidelné kontrole uvede sestra pacienta do ordinace, změří mu krevní tlak a natočí 12 svodové ekg . Poté provede lékař kontrolu přístroje.
Kontrola přístroje spočívá v interrogaci přístroje ( načtení paměti přístroje ) , ověření správného funkčního nastavení a zhodnocení zachycených alarmů z paměti přístroje.
Kontrola přístroje nenahrazuje pravidelnou klinickou kardiologickou péči a každý pacient, který je nositelem přístroje by měl být dále sledován svým kardiologem či internistou.
Na závěr návštěvy dostane pacient zprávu pro svého kardiologa.
V případě nutnosti výměny přístroje zajístíme výměnu přístroje obvykle na místě, kde byl přístroj implantován nebo dle přání pacienta.
Naše pracoviště nabízí tuto službu nejen pacientům, kteří jsou v naší evidenci kardiologické ambulance, ale i těm pacientům, kteří jsou v péči ostatních ordinací. Jinak řečeno, kontroly kardiostimulátoru či defibrilátoru nejsou podmínkou registrace v naší kardiologické ambulanci.

Vybíráme z dalších vyšetření

Kontroly pacientů s kardiostimulátorem a defibrilátorem

Kontrolujeme a programujeme všechny typy kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tuto péči zajišťuje naše pracoviště ve spolupráci ...

Echokardiografické vyšetření

Ultrazvukové vyšetření srdce patří mezi základní vyšetřovací metody kardiologa. S postupným rozvojem moderních medicínských ...

EKG

Jedná se o jednu z nejstarších metod, která je stále využívána k diagnostice v kardiologii. Základem vyšetření je povrchové ...