Kontroly pacientů s kardiostimulátorem a defibrilátorem

Kontrolujeme a programujeme všechny typy kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tuto péči zajišťuje naše pracoviště ve spolupráci s externími lékaři z kardiologických klinik v Brně a Olomouce.
Pří pravidelné kontrole uvede sestra pacienta do ordinace, změří mu krevní tlak a natočí 12 svodové ekg . Poté provede lékař kontrolu přístroje.
Kontrola přístroje spočívá v interrogaci přístroje ( načtení paměti přístroje ) , ověření správného funkčního nastavení a zhodnocení zachycených alarmů z paměti přístroje.
Kontrola přístroje nenahrazuje pravidelnou klinickou kardiologickou péči a každý pacient, který je nositelem přístroje by měl být dále sledován svým kardiologem či internistou.
Na závěr návštěvy dostane pacient zprávu pro svého kardiologa.
V případě nutnosti výměny přístroje zajístíme výměnu přístroje obvykle na místě, kde byl přístroj implantován nebo dle přání pacienta.
Naše pracoviště nabízí tuto službu nejen pacientům, kteří jsou v naší evidenci kardiologické ambulance, ale i těm pacientům, kteří jsou v péči ostatních ordinací. Jinak řečeno, kontroly kardiostimulátoru či defibrilátoru nejsou podmínkou registrace v naší kardiologické ambulanci.

Vybíráme z dalších vyšetření

EKG Holter 24 a vícedenní monitorování ekg

Principem metody je ambulantní monitorování ekg obykle po dobu 24 hodin. V určitých případech je možné použít monitorování ...

Zátěžové vyšetření na ergometru

Bicyklová ergometrie je velmi jednoduché, levné a bezpečné vyšetření používané k diagnostice některých nemocí využívající ...