Kontroly pacientů s kardiostimulátorem a defibrilátorem

Kontrolujeme a programujeme všechny typy kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tuto péči zajišťuje naše pracoviště ve spolupráci s externími lékaři z kardiologických klinik v Brně a Olomouce.
Pří pravidelné kontrole uvede sestra pacienta do ordinace, změří mu krevní tlak a natočí 12 svodové ekg . Poté provede lékař kontrolu přístroje.
Kontrola přístroje spočívá v interrogaci přístroje ( načtení paměti přístroje ) , ověření správného funkčního nastavení a zhodnocení zachycených alarmů z paměti přístroje.
Kontrola přístroje nenahrazuje pravidelnou klinickou kardiologickou péči a každý pacient, který je nositelem přístroje by měl být dále sledován svým kardiologem či internistou.
Na závěr návštěvy dostane pacient zprávu pro svého kardiologa.
V případě nutnosti výměny přístroje zajístíme výměnu přístroje obvykle na místě, kde byl přístroj implantován nebo dle přání pacienta.
Naše pracoviště nabízí tuto službu nejen pacientům, kteří jsou v naší evidenci kardiologické ambulance, ale i těm pacientům, kteří jsou v péči ostatních ordinací. Jinak řečeno, kontroly kardiostimulátoru či defibrilátoru nejsou podmínkou registrace v naší kardiologické ambulanci.

Vybíráme z dalších vyšetření

Spirometrie

Toto vyšetření slouží k vyšetření funkce plic. Přístroj při nádechu a výdechu změří kapacitu plic, dechové objemy a posoudí ...

EKG Holter 24 a vícedenní monitorování ekg

Principem metody je ambulantní monitorování ekg obykle po dobu 24 hodin. V určitých případech je možné použít monitorování ...

ABMP ambulantní vyšetření tlaku, tlakový holter

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného ...