Spiroergometrie

Jedná se o zátěžový test podobný jako ergometrie, ale navíc je analyzován ventilovaný vzduch. Velmi přesně umožňuje posoudit funkční rezervy kardiovaskulárního systému a zjistit tělesnou výkonnost nejen zdravých ale i nemocných klientů.

Vyšetření obvykle probíhá na bicyklu – ergometru nebo na běžícím páse. Pomocí masky nebo náustku je k obličeji upevněno čidlo, které analyzuje spotřebu kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Díky této metodě jsme schopni získat velké množství parametrů, které vypovídají a funkci srdce a plic a vypovídají o oxidativní kapacitě kosterního svalstva, která je důležitá například pro vytrvalostní sporty.Mezi základní parametry patří maximální spořeba kyslíku VO2max, která ukazuje na schopnost organismu přijmout kyslík, transportovat ho pracujícím svalům, ale také na schopnost svalů dodaný kyslík využít.

Smyslem testu je zjištění funkčních předpokladů jedince pro daný sport, především jeho vytrvalostní předpoklady. Velmi citlivě odhalí zdravotní rizika kardiovaskulárního systému. Opakované testování je též důležitým diagnostickým parametrem při sledování adaptace organismu na tréninkovou zátěž v různých fázích ročního tréninkového programu.

Vybíráme z dalších vyšetření

Klinické studie

Spolupracujeme na výzkumu a vývoji nových léků Účast v klinických studiích umožňuje být léčen nejmodernějšími léky Součástí ...

EKG

Jedná se o jednu z nejstarších metod, která je stále využívána k diagnostice v kardiologii. Základem vyšetření je povrchové ...