ABMP ambulantní vyšetření tlaku, tlakový holter

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou. Podle naprogramování přístroje je pacientovi automaticky měřen krevní tlak na paži obvykle po 20 minutách v průběhu dne a cca po 1 hodině v průběhu spánku. Toto vyšetření odliší skupinu pacientů se zvýšeným tlakem u lékaře a normálními hodnotami v domácích podmínkách. ( syndrom bílého pláště). Velmi často používáme tento přístroj k posouzení kompenzace vysokého krevního tlaku, u tzv.“kolísavého tlaku“. Na našem pracovišti máme k dispozici 2 jednotky k ambulantního měření TK. ( BTL-08 ABPM )
Příprava pacienta: V den vyšetření se po předchozí domluvě s personálem dostaví na naše pracoviště obvykle mezi 7 a 9 hodinou ranní. Sestra pacientovi nasadí obvykle na nedominantní horní končetinu tlakovou manžetu, která je spojena s přístrojem. Vlastní měřící přístroj je umístěn na opasku a je přibližné velikosti jako walkman. První měření je provedeno přímo na ambulanci a další jsou již prováděno automaticky dle naprogramovaného plánu. Aby bylo měření přesné je vhodné pří samotném měření uvolnit paži a být v klidu. Rovněž v průběhu dne by měl být pacient spíše v celkovém klidu. Není například vhodné aby pracoval na zahrádce nebo cvičil. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Pří monitorování občas zkontrolujte zda-li nedošlo k odpadnutí tlakového konektoru, který spojuje manžetu s měřícím přístrojem. Jakékoliv dotazy zodpovíme pacientovi pří zahájení vyšetření. Vyhodnocení záznamu provádí lékař po zpracování dat v počítači. Výsledek vyšetření je pacientovi sdělen okamžitě nebo při nejbližší klinické kontrole. Výsledky vyžádaných vyšetření jsou zaslány požadujícímu lékaři poštou či e-mailem.

Vybíráme z dalších vyšetření

Kontroly pacientů s kardiostimulátorem a defibrilátorem

Kontrolujeme a programujeme všechny typy kardiostimulátorů a defibrilátorů. Tuto péči zajišťuje naše pracoviště ve spolupráci ...